Monday, April 15, 2024

Shiba Inu ประกาศเปิดตัว SHI Stablecoin หลังการล่มสลายของอาณาจักร Luna Terra | ข่าวคริปโต


shibainu#shiba#luna หัวหน้านักพัฒนาของ Shiba Inu ประกาศเปิดตัว SHI Stablecoin ในปี 2022 ผู้พัฒนารายใหญ่ของ Shiba Inu …Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *