Tuesday, December 5, 2023

BLOCKCHAIN LÀ GÌ? | Nhện Kinh Tế | TheAlchemist | Spiderum


Đêm đến, thành luỹ của địch bị bao vây bởi quân đội Byzantine và bạn chỉ huy một cánh quân. Những cánh quân còn lại nằm ở vị trí khác nhau và được chỉ huy bởi các tướng lĩnh kia. OK. Tình huống thế này nhé, bạn và các tướng quân kia phải cùng tấn công một lúc vào thành địch thì mới chiến thằng. Nếu chỉ cần tấn công phối hợp lệch nhau thì thôi thua luôn. Bạn đã quyết địch sẽ tấn công vào lúc canh ngọ, nhưng khổ nỗi là thời này bạn không có bộ đàm, đ có điện thoại, chẳng có email, mà dùng đuốc hay khói báo hiệu thì quân địch nhìn thấy. Làm thế nào để bạn có thể chắc chắn một cách tuyệt đối rằng tất cả các tướng lĩnh còn lại đều đạt được thoả thuận đồng ý và cùng nhau tấn công vào canh ngọ.
______________
Theo dõi Kênh Podcast “Người Trong Muôn Nghề” tại đây:

Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi:

Kênh Spiderum Giải Trí đã có Podcast, nghe tại đây:

______________
Bài viết: BLOCKCHAIN LÀ GÌ? (Giải thích đơn giản đến Vi và Xuân cũng hiểu )
Được viết bởi: TheAlchemist
Link bài viết:

Bài viết của Huskywannafly:
______________
Giọng đọc: Pinkdot
Editor: Pinkdot
______________
Những nội dung liên quan:
Chiến tranh thế giới khai thác Dầu Mỏ (P2)

THÂM QUYẾN: Đặc khu kinh tế đầu tiên ở Trung Quốc

“GIẤC MƠ MỸ” đang giết chết người Mỹ như thế nào?

______________
Website:
______________
Social:
(PODCAST)

______________
Disclaimer:

Music:
Youtube Audio Library
______________
#Spiderum #blockchain #nhenkinhteSource link

45 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.